Archive

Home

Ivashchenko N. Yu. Translation as a subject of philosophical and literary reflections

Rate this item
(0 votes)

УДК 81’25

DOJ 10.25140/2412-1185-2016-1(7)-31-36

Н. Ю. Іващенко, головний спеціаліст відділу
суспільно-політичного моніторингу управління
з питань внутрішньої політики та зв’язків
з громадкістю Департаменту інформаційної
діяльності та комунікації з громадськістю
Чернігівської облдержадміністрації

ПЕРЕКЛАД ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ І ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Анотація. Переклад є синтезом понять різних наук. Найбільшу частку мають літературознавство та філософія. Однак, залежно від науки, через призму якої розглядається поняття «перекладу», змінюється сфера розгляду. Втім, основним предметом досліджень завжди залишається текст у різних формах вияву.

Ключові слова: переклад, текст, медіум, сприйняття художнього тексту, поняттєвий апарат.

Н. Ю. Иващенко, главный специалист отдела
общественно-политического мониторинга управления
по вопросам внутренней политики и связям
с общественностью Департамента информационной
деятельности и коммуникаций с общественностью
Черниговской облгосадминистрации.

ПЕРЕВОД КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОЙ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Аннотация. Перевод является синтезом понятий различных наук. Наибольшую часть имеют литературоведение и философия. Однако, в зависимости от науки, через призму которой рассматривается понятие «перевода», изменяется сфера рассмотрения. Впрочем, основным предметом исследований всегда остаётся текст в различных формах проявления.

Ключевые слова: перевод, текст, медиум, восприятие художественного текста, понятийный аппарат.


N. Yu. Ivashchenko, Chief specialist of department
of social and political monitoring of the management
on the issues of internal policy and interactions
with community of Department of Information
activity and communication with people
of Chernihiv Regional State Administration

TRANSLATION AS A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL AND LITERARY REFLECTIONS

Abstract. А translation is a synthesis of concepts of various sciences. The largest share belongs to study of literature and philosophy. However, depending on the science through the lens of which the concept of ‘translation’ is considered, the scope of study may change. Still, a text in a variety of its forms always remains in the main focus of research.

Keywords: translation, text, medium, perception of a fiction text, terms and definitions.

Read 1605 times Last modified on Wednesday, 02 August 2017 12:14
 

Who is on-line

We have 6 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday448
mod_vvisit_counterYesterday485
mod_vvisit_counterThis week1535
mod_vvisit_counterLast week3929
mod_vvisit_counterThis month9312
mod_vvisit_counterLast month17242
mod_vvisit_counterAll days302414