Archive

Home

Shugaliy N. Yе. Ukraine and modern society : necessity of development of education for adults and continuous education. Own and foreign experience

Rate this item
(0 votes)

UDC 37.01(09)(498)

DOJ 10.25140/2412-1185-2016-1(7)-130-137

N. Yе. Shugaliy, Candidate of Рedagogical Sciences


UKRAINE AND MODERN SOCIETY : NECESSITY OF DEVELOPMENT OF EDUCATION FOR ADULTS AND CONTINUOUS EDUCATION.
OWN AND FOREIGN EXPERIENCE

Abstract. Beginning from middle ХХ of century education of adults became one of major facilities of development of society and man. Access to education is got by the far of task forces for that she is one of facilities of survival : invalids, refugees, unemployed persons, pensioners, functionally illiterate workers. In different countries to education of adults an important role in providing of proof progress of development of personality and society and Ukraine are taken is not an exception in organization of this development.

Keywords: modern society, education of adults, integration to the European processes, modernization of the system of education, realization of importance of education for adults.

Н. Є. Шугалій, к. пед. н.


УКРАЇНА І СУЧАСНІТЬ : ПОТРЕБА РОЗБУДОВИ ОСВІТИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ.
ВЛАСНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація. Починаючи з середини ХХ століття освіта дорослих стала одним із найважливіших засобів розвитку суспільства і людини. Доступ до освіти отримує значна кількість соціальних груп, для яких вона є одним із засобів виживання: інваліди, біженці, безробітні, пенсіонери, функціонально неграмотні працівники. У різних країнах освіті дорослих відводиться важлива роль у забезпеченні стійкого прогресу розвитку особистості та суспільства і Україна не є виключенням у організації цього розвитку.

Ключові слова: сучасне суспільство, освіта дорослих, інтеграція до європейських процесів, модернізація системи освіти, визнання важливості освіти для дорослих.

Н. Е. Шугалий, к. пед. н.


УКРАИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ : ПОТРЕБНОСТЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
СОБСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. Начиная со середины ХХ века образование взрослых стало одним из важнейших средств развития общества и человека. Доступ к образованию получает значительное количество социальных групп, для которых она является одним из средств выживания, : инвалиды, беженцы, безработные, пенсионеры, функционально неграмотные работники. В разных странах образованию взрослых отводится важная роль в обеспечении стойкого прогресса развития личности и общества и Украина не является исключением в организации этого развития.

Ключевые слова: современное общество, образование взрослых, интеграция к европейским процессам, модернизация системы образования, признания важности образования для взрослых.

Read 2240 times Last modified on Wednesday, 02 August 2017 12:54
 

Who is on-line

We have 16 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday244
mod_vvisit_counterYesterday445
mod_vvisit_counterThis week3200
mod_vvisit_counterLast week4146
mod_vvisit_counterThis month13256
mod_vvisit_counterLast month12005
mod_vvisit_counterAll days334072