Архів

Home

Орешета Ю. В. Соціологічні підходи до проблеми ідентифікації та ідентичності особистості

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 316.45/47

DOJ 10.25140/2412-1185-2015-1(5)-79-84

Ю. В. Орешета, аспірант

СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Анотація. Cтаття присвячена теоретичним підходам до визначення "ідентифікація" та "ідентичності". Обгрунтовано природу ідентифікації, зумовлену глибокою потребою людини в визнанні з боку інших, у самореалізації та очікуванні позитивної оцінки зі сторони інших. Проана-ізовано основні теоретичні підходи – психоаналітичний, символічний інтеракціонізм, феноменологічна соціологія. Розглянуто основні погляди дослідників на співвідношення цих понять. Ідентифікація розглядається як один з найважливіших механізмів соціалізації особистості, що проявляється в ототожненні індивіда з певною соціальною групою, спільнотою (номінальною чи реальною). Ідентичність є структурою, що формується протягом життя.

Ключові слова: ідентифікація, ідентичність, соціальна ідентифікація, професійна ідентифікація, професійна ідентичність, самовизначення.

Ю. В. Орешета, аспирант

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена теоретическим подходам к определению “идентификации” и “идентичности”. Обосновано природу идентификации, обусловленную глубокой потребностью индивида в признании со стороны других, а также в самореализации и ожидании позитивной оценки со стороны других. Проанализировано главные теоретические подходы – психоаналитический, символический интеракционизм, феноменологическая социология. Рассмотрены основные взгляды исследователей на соотношение этих понятий. Идентификация рассматривается как один с важнейших механизмов социализации личности и проявляется в отождествлении индивида с определенной социальной группой или общностью – номинальной или реальной. Идентификация является структурой, которая формируется на протяжении жизни.

Ключевые слова: идентификация, идентичность, социальная идентификация, профессиональная идентификация, профессиональная идентичность, самоопределение.

Yu. V. Oresheta, Postgraduate

SOCIOLOGICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF IDENTIFICATION AND PERSON IDENTITY

Abstract. The article is devoted to theoretical approaches to the definition of "identification" and "identity". The essence of identification is grounded, due to the deep needs of the individual in recognition of others as well as the self-realization and anticipation of a positive evaluation by others. The main theoretical approaches - psychoanalytic, symbolic interactionism, phenomenological sociology are ana-lyzed. The basic views of researchers on the relationship between these concepts are considered. Identification is considered as one of the most important mechanisms of socialization of the individual and it is manifested in the identification of the individual with a particular social group or community - the nominal or real. Identification is a structure which is formed over a lifetime.

Keywords: identification, identity, social identification, professional identification, professional identity, self-determination.

Читати 2304 разів Останнє редагування Середа, 02 серпня 2017 10:15
 

Зараз on-line

На даний момент 18 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні259
mod_vvisit_counterВчора675
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні3001
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні3476
mod_vvisit_counterВ цьому місяці10011
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці11856
mod_vvisit_counterРазом377009