Архів

Home

Колотова О. О. Феномен двійництва в мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 111.852

DOJ 10.25140/2412-1185-2015-2(6)-95-101

О. О. Колотова, к. філос. н.

ФЕНОМЕН ДВІЙНИЦТВА В МИСТЕЦТВІ: РОЗЩЕПЛЕНИЙ СУБ’ЄКТ НА МЕЖІ СВІТІВ

Анотація. У статті досліджується феномен двійництва та його реалізація в мистецтві. Встановлюється, що двійництво – художній прийом, який виконує смислотворчі та формотворчі функції, генетично виріс з міфології та особливої популярності набув у творчості передромантиків, романтиків, постмодерністів та в масовій культурі. У публікації виокремлені та проаналізовані такі модифікації феномену двійництва в художньому творі: герой та його alter ego, інкорпороване у фізичну оболонку; внутрішнє, психологічне "двійництво" суб’єкта; персонажі-близнюки, персонажі-клони; спосіб групування дійових осіб, при якому один герой "віддзеркалює" певні якості іншого; мотив "двосвіття" та блукання персонажів поміж реальностями.

Ключові слова: феномен двійництва, ідентичність, Інший, alter ego, "двосвіття", романтизм, експресіонізм, постмодернізм, масова культура.

О. А. Колотова, к. филос. н.

ФЕНОМЕН ДВОЙСТВЕННОСТИ В ИСКУССТВЕ: РАСЩЕПЛЕННЫЙ СУБЪЕКТ НА ГРАНИ МИРОВ

Аннотация. В статье исследуется феномен двойничества и его реализация в искусстве. Устанавливается, что двойничество - художественный прием, исполняющий смыслооб-разующие и формообразующие функции, который генетически вырос из мифологии и особую популярность получил в творчестве предромантиков, романтиков, постмодернистов, а также в массовой культуре. В публикации выделены и проанализированы следующие модификации двойничества в художественном произведении: герой и его alter ego, инкорпорированное в физическую оболочку; внутреннее, психологическое "двойничество" субъекта; персонажи-близнецы, персонажи-клоны; способ группировки действующих лиц, при котором один герой "отражает" определенные качества другого; мотив "двоемирья" и блуждания персонажей между реальностями.

Ключевые слова: феномен двойничества, идентичность, Другой, alter ego, "двоемирье", романтизм, экспрессионизм, постмодернизм, массовая культура.


O. O. Kolotova, Candidate of Philosophical Sciences

DOPPELGÄNGERS PHENOMENON IN ART: SPLIT SUBJECT AT THE WORLDS

Abstract. The phenomenon of "doppelgängers" and its implementation in the art is examined in the paper. "Doppelgängers" is an artistic technic that performs sense-and formative function. It was originated from mythology and became very popular in romantic and postmodern art and in popular culture. A character and his alter ego, incorporated in a physical shell; internal, psychological "doppelgängers" of a subject; twin characters, clones characters; the motif of “two world” and characters wandering between realities are the modifications of "doppelgängers" in an artwork that have been analyzed in the article.

Keywords: "doppelgängers", identity, other, alter ego, the motif of "two world", romanticism, expressionism, postmodernism, popular culture.

Читати 1765 разів Останнє редагування Середа, 02 серпня 2017 11:35
 

Зараз on-line

На даний момент 6 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні248
mod_vvisit_counterВчора405
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні2127
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні2378
mod_vvisit_counterВ цьому місяці6659
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці14650
mod_vvisit_counterРазом271103