Архів

Home

Ольховик М. В., Лозова М. Лінгво-філософський аналіз тілесності в англомовній картині світу

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 101;811.111

DOJ 10.25140/2412-1185-2016-1(7)-84-89

M. V. Olkhovyk, Ph. D., Associate Professor
М. Lozova, Undergraduate Student

THE LINGUO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CORPOREITY IN THE ENGLISH WORLD PICTURE

Abstract. The article is an attempt of interdisciplinary research of one of the universal features in modern humanities discourse, viz. corporeity, which is studied by philosophers (philosophy of "new corporeity" (somatic intention), philosophy of language (text body), philologists (corporeity phenomenal modus), psychologists (self-concept) and linguists (somatic field of the concept CORPOREITY) etc. The authors describe specific features of corporeity as a sociocultural phenomenon, present somatic field of the concept on the basis of English-language periodicals, show lexico-semantic variants of an archilexeme "body" and reconstruct the structure of the concept. The authors make an attempt to pick out axiological set within modern English language picture of the world system on the basis of analysis of the BBC and Daily News (500 articles 2011-2012).

Keywords: body, normal and anomalous body, concept, corporeity, new philosophy of corporeity, world picture.

М. В. Ольховик, к. філос. н., доцент,

М. Лозова, магістрант

ЛІНГВО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ТІЛЕСНОСТІ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Анотація. Робота є спробою міждисциплінарного дослідження однієї з універсальних характеристик сучасного гуманітарного дискурсу, а саме тілесності, яка являється проблемним полем у дослідженнях і філософії "нової тілесності" (соматична інтенція), і філософії мови (тіло тексту), і літературознавства (феноменальний модус тілесності), і психології (Я-концепція), і лінгвістики (соматичне поле концепту ТІЛЕСНІСТЬ) тощо. У рамках дослідження з’ясовуються специфічні риси тілесності як соціокультурного феномену, послідовно вибудовується соматичне поле досліджуваного концепту на основі англомовних періодичних видань, показуються лексико-семантичні варіанти архілексеми "тіло", реконструюється структура концепту. На основі досліджених періодичних видань BBC та Daily News (500 статей за 2011-2012 роки) здійснено спробу виокремлення аксіологічного ряду в системі сучасної англомовної картини світу.

Ключові слова: тіло, нормальне і аномальне тіло, концепт, тілесність, "філософія нової тілесності", картина світу.


М. В. Ольховик, к. филос. н.,
доцент,
М. Лозова, магистрант

ЛИНГВО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ТЕЛЕСНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Аннотация. Работа является попыткой медисциплинарного исследования одной из универсальных характеристик современного гуманітарного дискурса, а именно, телесности. Которая является проблемным полем в исследованиях и философии "новой телесности" (соматическая интенция), и философии язика (тело текста), и литературоведения (феноменальный модустелесности), и психологи (Я-концепция), и лингвистики (соматическое полеконцепта ТЕЛЕСНОСТЬ) и т. д.. В рамках исследования осмысливаются специфические черты телесности как соціокультурного феномена, последовательно выстраивается соматическое поле исследуемого концепта на основе англоязычных периодических зданий, показываются лексикосемантические варианты архилексемы "тело", реконструируется структура концепта. На основе исследованых периодических изданий BBC и Daily News (500 статей за 2011-2012 гг.) сделана попытка выделения аксиологического ряда в системе англаязычной картины мира.

Ключевые слова: тело, нормальное и аномальное тело, концепт, телесность, "философия новой телесности", картина мира.

Читати 1374 разів Останнє редагування Середа, 02 серпня 2017 12:34
 

Зараз on-line

На даний момент 14 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні178
mod_vvisit_counterВчора560
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні3341
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні2991
mod_vvisit_counterВ цьому місяці6793
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці12093
mod_vvisit_counterРазом256587