Архів

Home

Ігнатко В. С. Духовне оновлення українського суспільства в контексті європейських традицій

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2412-1185-2018-2(12)-44-50

УДК 130.123:316.3

В. С. Ігнатко, к. ю. н.

ДУХОВНЕ ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ

Актуальність теми дослідження. Європейський вибір України передбачає очищення від нашарувань тоталітарного суспільства, утвердження нової духовності і моралі, які б відповідали національним традиціям і загальнолюдськими нормам життєдіяльності.
Постановка проблеми. Цей процес визначає необхідність теоретико-методологічного осмислення процесу духовного оновлення національного простору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зміни ціннісних орієнтирів українців розглядають Є. Борінштейн, Е. Кац, В. Колесніченко, А. Кудряченко, М. Пірен, В. Рибалка, І. Русенко та інші. Проблеми духовної складової трансформаційних процесів в Україні розглядають Є. Борінштейн, Е. Кац, В. Колесніченко, А. Кудряченко, М. Пірен, В. Рибалка, І. Русенко тощо.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поза увагою дослідників знаходиться хід рушійних змін духовної складової вітчизняної спільноти.
Постановка завдання. Розглянути процес оновлення українського суспільства в основі, котрого лежать європейські цінності.
Виклад основного матеріалу. Загальнолюдські цінності передбачають насамперед єдність людського роду на засадах людиноцентризму, гідності, миру і справедливості. Здійснюється аналіз особливих ціннісних категорій, що вироблені століттями в історії людства і визнані ним як загальні, належать наступні етичні погляди, моральні принципи й установки людини: добро, благородство, справедливість, честь, гідність і як вищий прояв духовності – гуманізм у ставленні до людей і стосунках між ними.
Висновки. Формування демократичних цінностей, визначених історією європейського континенту, є для України свідченням духовно-морального відродження.

Ключові слова: людина; культура; мораль; право; відродження; цінності.


V. S. Ihnatko, Candidate of Juridical Sciences

SPIRITUAL RENOVATION OF UKRAINIAN SOCIETY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN TRADITIONS

Urgency of the research. The choice of Europe by Ukraine involves clearing from the layers of a totalitarian society, establishing a new spirituality and morality that would correspond to national traditions and universal human life standards.
Target setting. This process determines the need for theoretical and methodological understanding of the process of national space spiritual renewal.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of changing the value orientations of Ukrainians and of the spiritual component of transformational processes in Ukraine are studied by Ye. Borinshtein, E. Kats, V. Kolesnichenko, A. Kudriachenko, M. Piren, V. Rybalka, I. Rusenko et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. The course of the moving changes in the spiritual component of the domestic community is beyond the attention of researchers.
The research objective. To consider the process of updating Ukrainian society with the heart at European values.
The statement of basic materials. Human values presuppose, first of all, the unity of the human race on the basis of humanocentrism, dignity, peace and justice. Special value categories were studied. These categories developed for centuries in the history of mankind and recognized as general, includes the following ethical views, moral principles and man's attitudes: goodness, nobility, justice, honor, dignity, and as the highest manifestation of spirituality - humanism in relation to people and relations between them
Conclusions. The formation of democratic values, determined by the history of the European continent, is evidence of spiritual and moral revival for Ukraine.

Keywords: man; culture; moral; law; revival; values.

Читати 409 разів Останнє редагування П'ятниця, 15 лютого 2019 12:20
 

Зараз on-line

На даний момент 36 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні280
mod_vvisit_counterВчора675
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні3022
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні3476
mod_vvisit_counterВ цьому місяці10032
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці11856
mod_vvisit_counterРазом377030