Архів

Home

Зміст

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ЗМІСТ


Розділ І. ФІЛОСОФІЯ

Ярошовець В.І. Морально-гуманістичний аспект української філософії як основа трансформації національного соціуму

Ємець Н.А. Сучасні філософські підходи до різновиявів буття та їх вплив на процес соціалізації людини

Ольховик М.В.Трансформація поняття "професійно орієнтована особистість" в освітній діяльності за умов (пост) інформаційного суспільства

Шакун Н.В. Філософія як методологія теорії і практики соціальної роботи

Юрис Т.А., Юрис С.А. Труд в системе ценностных ориентаций личности

Захаріна М.І. Значення доробку В.В. Зеньковського в контексті сучасної соціальної роботи

Вербицька А.В. Вчення C.Б. Кримського про софійність людського буття як методологічна основа соціальної роботи

Розділ ІІ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Личковах В.А. "Псевдо" в культурі: PR тіла як "нібитологія" людського буття

Андрійчук Т.В. Амітологія П.Сорокіна як прикладна технологія альтруїзації суспільства в контексті сучасної соціальної роботи

Сичова К.В. Роль естетичної антропології у становленні людського чинника сталого розвитку в Україні

Горелько А. В. Соціальні проблеми у творчості Ліни Костенко

Дикуха Ю.О. Українське писанкарство і сучасна естетотерапія

Духно Т.В. Соціальні проблеми у творчості Євгена Сверстюка

Розділ ІІІ. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Ricarda Rieger. Social dimensions of sustainable development

Акименко Ю.Ф., Бречко Є.В. Діяльність громадських організацій міст Чернігова і Славутича щодо формування гендерно збалансованого суспільства

Карчевская Е.Н. Развитие социального туризма в экологически проблемном регионе (на примере Гомельской области)

Борисенко М.І. Класифікація форм та методів профорієнтаційної роботи

Корольова Л. І., Маюренко Г. І. Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями у світлі реалізації цілей сталого розвитку

Ревко А.М. Соціальні інновації як основний інструмент підвищення якості життя населення регіонів

Ерёмина Ю.В. Проблемы больших городов в контексте устойчивого развития

Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ

Кривоконь Н. І. Концепція соціально-психологічного забезпечення розвитку соціальних послуг в Україні

Бевз Г.М. Соціально-психологічні аспекти захищеності дитини та сім’ї в умовах замісного догляду: теоретичний аналіз

Дем’яненко Ю.О. Застосування наративних методів у роботі соціального працівника

Крейдун Н.П. Деформація соціального інтелекту як фактор девіантної поведінки у старшому підлітковому віці

Лавренко О.В. Моральна регуляція економічної поведінки особистості

Мазур Т.В. Соціально-психологічні аспекти самореалізації особистості в сучасних умовах

Мальцева Т.Є. Інклюзивна освіта - шлях до вищої освіти людей з особливими навчальними можливостями

Міщенко О.О. Образ "людини підприємливо" як чинник економічної культури особистості

Миронюк Є.В. Роль соціального інтелекту в структурі професійної компетентності соціальних працівників

Філіпович В.М. Причини та чинники девіантної поведінки: теоретичний аспект

Бондар Ю.С. Особливості корекції адиктивної поведінки підлітків в умовах центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

Літошенко Ю.В. Психологічна підготовка та супровід особистого складу підрозділів спеціального призначення

Левицька Н.С. Економічна складова професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери

Мульована Л.І. Профілактика професійної деструкції соціальних працівників: управлінський аспект

Селезньова О.В. Феномен переживання в контексті екологічної психології

Бойко Т.О. Соціальний капітал громади у психологічному вимірі

Розділ V. СОЦІОЛОГІЯ

Антонова И.В. Индивидуальное здоровье как составляющая успешной интеграции индивидуума в социум

Федоренко В.М. Універсальність науки як соціальний феномен у сучасних умовах розвитку суспільства

Євдокименко Р.І. Роль державного управління у забезпеченні сталого розвитку України

Сталович Н.С., Мамонтова Т.В., Минкова Т.В. Показатель гендерного равенства в современном обществе

Тищенко Н.І., Піроцький Б.Ю. Особливості проблематики спеціальних груп клієнтів в аспекті вітчизняної соціальної роботи

Орешета Ю.В. Особистість і соціокультурне середовище

Бирчак І.М. Значення супервізії в менеджменті соціальної роботи

Казимир А.В. До проблеми формування гендерної культури української молоді

Спиридович Е.Н. Проблемы супружества и семьи в современном социальном учении Русской Православной Церкви

Розділ VІ. ПЕДАГОГІКА

Букач М.М. Освітній центр "Університет третього віку" Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського (досвід створення і функціонування)

Зайченко І.В. Про деякі правила ефективного використання робочого часу керівником

Бойко О.М.,Кабаченко Н.В. Розвиток докторської програми (PhD) із соціальної роботи і соціальної політики в НаУКМА

Карпова І.Г. Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах

Мижевич О.М. О гендерном и семейном воспитании современной молодежи в условиях глобализации

Скорик Т.В. Методи музичної терапії у соціальній роботі

Суровцева И. Ю. Компетенции социального работника: международный и отечественный опыт

Харченко А.А. Методологические особенности опережающего профессионального образования работников социальной сферы

Бабакова В.М. Формування професійної компетентності з питань безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців соціальної роботи

Волковницька Т.М. Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі

Лещенко М.Є. Моральне виховання: історичний аспект (Україна, друга половина ХХ століття)

Лєскова Л.Ф. Значення особистісного підходу у процесi підготовки менеджерів із соціальної роботи

Мекшун А.Д. Засади правової компетентності майбутніх соціальних працівників

Васюта О.І. Головні засади формування здоров’язберігаючої компетентності бакалаврів соціальної роботи

Крупа В.В. Значення знань теорії та практики валеології у підготовці фахівців з фізичної реабілітації

Лейчук Р. М. Соціальна адаптація дітей молодшого шкільного віку в межах науково-технічної творчості позашкільної освіти

Вимоги до оформлення та подачі рукописів статей до збірника "Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія"

 

Читати 1929 разів Останнє редагування П'ятниця, 04 вересня 2015 08:34
 

Зараз on-line

На даний момент 59 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні401
mod_vvisit_counterВчора618
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні1019
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні3568
mod_vvisit_counterВ цьому місяці12364
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці17242
mod_vvisit_counterРазом305466